Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnegoOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580Stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, 1 etat

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 0011.9.2018

 

 

 

Zarządzenie Nr 0011.9.2018
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z dnia 20.11.2018r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi oraz wydłużenia czasu pracy w dniu 10.12.2018r.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko - Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze 1 etatu

 

1.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne

stanowisko pracy w wymiarze 1 etatu: Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi, umowa o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. (poprzedzona umową na okres próby).

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – wychowawca w świetlicy środowiskowej ( 2 wolne stanowiska)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 24.10.2018r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 15.10.2018– Zapytanie ofertowe - „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-wychowawca w świetlicy środowiskowej (2 wolne stanowiska)

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 24.10.2018r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz